Време беше и аз да се включа в тази инициатива, вместо само да на думи да показвам, че ме е грижа за околната среда.

На фона на все още всеобщото мнение, че няма смисъл от разделно събиране, защото  а) накрая отиват на едно място, б) една птичка пролет не прави, аз с моя си инатлив стил се заех да го правя въпреки а) и б).

Първо, компаниите вече започнаха да изграждат заводи за преработка на отпадъците и имат сериозния финансов интерес да получават възможно най-големи количества „суров материал“.

Второ, една птичка може да не прави пролетта, но ако няколко други птички я видят и решат, че е време и те да се проявят, някак ще се приложи ефекта на мултипликацията и току виж пролетта дошла и на нашия праг.

А самите ползи за обществото от разделното събиране не се изразяват само в това да ни е по-чисто, като не запълваме огромни пространства с бавноразлагащи се отпадъци. Ефектът може да бъде и косвен под формата на:

*развитие на бизнеса в тази област, следователно и повече работни места

*по-ниска себестойност на крайния продукт на фирмите от производството, след като са калкулирани разходите за опаковки или други разходи. Следователно, по-ниска цена на крайния продукт за потребителите. Е, тук може да се поспори доколко цените ще паднат – по-скоро едва ли и ефектът ще се прехвърли изцяло към увеличение на печалбата на производителите. Но при растящи други разходи (например за суровини като пшеница, мляко и др., които са в основата на доста хранителни продукти), поради по-ниските други разходи ефектът от скока на цените на тези суровини ще се отрази в по-малка степен върху крайната цена за потребителите и така инфлацията няма да е на толкова високо ниво, колкото би била, ако нямаше как да бъдат спестени разходите за внос на материал за опаковки.

Анализът ми е доста опростен и определено не се базира на точни цифри, но стига човек да разполага с точната информация примерно от едно предприятие от проезводствената сфера, ефектът може лесно да се проследи.

А сега дотук с анализите, че трябва да слизам, за да изхвърля стъклените бутилки. 🙂