Една позната мелодия.
Спомен за едно друго време и място.
Спомен за същото място, но друго време.
Отново вечер. Отново студено. Студеното стъкло на прозореца и студените светлини на града.
Спомен за няколко думи.
Вътре е по-студено…