Дойде петък, а след него събота и заминаването ми към Витиня. Продължавам по маршрута Ком-Емине!!! Този път до х. Свищиплаз или до х. Паскал – зависи докъде ще стигне нашата скромна дружинка.
А за перипетиите досега по маршрута – повече тук.