Порция от случайните въпроси за деня: защо българи си говорят/пишат на английски без да има слушател-чужденец?

а) предполага се, че все някой инакоговорящ ще се появи и тогава ще е необходимо да разбере темата без да пита участниците;

б) да покажат колко добре владеят чуждите езици;

в) невъзможност за разграничаване на средата с нужда да ползваш чуждия език от тази, за която няма такава;

г) всички изброени;

д) друго…

Advertisements