Привет! Это ваш любимый вечерний спамер!

Откакто използвам QIP вместо ICQ, непрекъснато получавам спам съобщения с руски произход. Това, което ме шокира, е съдържанието на спама. Руският спам се откроява с изключителна оригиналност и ако не знаех, че отсреща има просто една машинка, щях и да започна разговор с някой.
Така че мисля, че има два типа спам от гледна точка на стила: американски и руски.
Американският е агресивен, има много числа, най-често се вижда „100%“, говори се за избраници за бързо забогатяване, уголемяване на някои части на тялото и т.н.
Руският може и да не се различава по съдържание от американския, но затова пък стилът е тотално различен. Любезностите се сипят една след друга. Поздравяват ме сутрин, обед и вечер, цели се проява на сантименталност от страна на получателя, за да се заинтересува от съдържанието. Все едно ти казват: клиентът е бог. 🙂 И ти става едно такова приятно на душата, чак да последваш линка, който ти се предоставя най-любезно от любимия спамър. Ако пък не – тогава си остава приятното чувство от доброто пожелание. 😀

Advertisements