…че една добра кауза може винаги да стане жертва на тоталната комерсиализация.

Advertisements