Това са хората, които си поставят цели в живота и ги постигат благодарение на собствените си способности, а не като „газят“ по пътя си други хора. Последното по мое скромно наблюдение е доста често срещано явление по нашите ширини. Или поне най-малкото възприето за нормално.

И тази малка групичка хора е доста подценявана от останалите. Стандартното мнение е, че и те са като останалите, но се прикриват. Или че живеят в някакъв техен странен свят на измислени ценности, който трябва да рухне, за да станат и те „хора“.

Някои наистина не устояват.

Advertisements