Въпросът е насочен към многоуважаемия министър на образованието г-н Вълчев и към всички онези, които стоят около него и имат своя скромен принос за важните му решения (макар че се съмнявам да си прекарват времето в блогване).Професионалното образование става само две години, като през останалото време учениците ще изучават общообразователни предмети и езици. А в 11 и 12 клас – по 20 часа седмично са отделени за специалните предмети, т.е. средно по 4 часа на ден. А за останалата ½ от времето са предвидени български език и литература, физкултура, езици и „ДРУГИ”.

Докато за някои профили това е напълно достатъчно, а и така или иначе специалните предмети са разположени само в 11 и 12 клас, то за други – в сферата на икономиката – това е напълно недостатъчно.

От скромния ми опит в гимназията, която съм завършила, знам, че дори и 10, 11 и 12 клас не бяха достатъчни, за да се усвои добре материалът в някои области. Особено когато става въпрос за практическото обучение – това означава, че или ще се свие, или ще остане със същия хорариум, както и преди, но за сметка на други специални предмети.

Разбирам добрите намерения на министъра да ни приближи до Европейския Съюз, но да видим дали средното професионално образование дава толкова ниска квалификация? Първо, в Германия например някои области наистина обучението е по-кратко, но излизаш с професия и директно те наемат на работа без да е необходимо висше образование. В България това обаче не е така – масово се наемат хора с изискване за висше образование дори на най-ниските изпалнителски длъжности (този въпрос за изискванията е свързана с въпроса производителността на труда, но това е друга отделна тема).Второ, в България професионалното средно образование придобива все по-голяма популярност в сравнение с доскоро най-желаните езикови гимназии. И не става въпрос само за резултатите за класацията на най-предпочитаните гимназии от кандидат-гимназистите. Става въпрос за огромната нужда от качествени кадри – било то в производството или в услугите. Каквото и образование да дават университетите, профисионалните училища са тези, които дават основите на професията. Без тези основи, които в голяма степен се пропускат в университетите, фирмите са обречени да дават огромни суми пари само за обучението на новоназначените си работници или служители, чиято дейност става ефективна едва след навлизане в областта, което съответно води до пропуснати ползи за фирмата, а понякога и до загуби.

При положение, че университетите не дават тези знания, а и досега положението в професионалните гимназии не беше цветущо, до какво ли ще доведе поредната промяна? Може би съвсем ще се стигне – както е и с университетите между впрочем – до тенденцията да се учи само заради дипломата и написаната специалност в нея. И като знам колко се обръща внимание на хора, минали съвсем наскоро през тази объркана система, мога да предположа и доколко тези хора ще си направят труда да надигнат гласове.

Advertisements